TG Kontenery S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że treść wydanych przez spółkę dokumentów akcji i odcinków zbiorowych jest nieaktualna w związku ze zmianą wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 0,1 zł (dziesięć groszy) do kwoty 1 zł (jeden złoty) (scalenie akcji) oraz wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych w spółce (Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 314) w dniach roboczych w godzinach 9.00-15.00 w celu ich wymiany na nowe, w terminie dwóch 2 (dwóch) tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niezłożenie dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych we wskazanym terminie spowoduje ich unieważnienie w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych.

Scroll Up