O spółce


Nazwa pełna: TG KONTENERY SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna: Spółka akcyjna

KRS: 0000388173

NIP: 5252509042

REGON: 142982898

Adres siedziby: Poznańska 314, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

——————-


Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych w zakresie wynajmu i sprzedaży , skupiamy grupę osób które pod względem organizacyjnym jak i doświadczenia zdobytego w branży sprawdziły się w niejednej trudnej sytuacji co zaowocowało długotrwałymi relacjami z klientami.

Specjalizujemy się w kompleksowym przygotowaniu placu budowy dla inwestorów i generalnych wykonawców oraz klientów indywidualnych , dostarczamy ogrodzenie, kontenerowe zaplecze budowy oraz biura sprzedaży mieszkań wykonane na wysokim standardzie. Zapewniamy wszystkie związane z tym usługi tj. doradztwo, dostawę, montaż, demontaż, serwis.

——————-

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011

 

Scroll Up