Kontenery socjalne to charakterystyczna grupa kontenerów, które projektuje się i wykonuje w taki sposób, aby zapewniały zaplecze socjalne w miejscach, w których nie można go zorganizować w inny sposób. Najczęściej kontenery socjalne stanowią zaplecze pracownicze na placu budowy. Wykorzystuje się je również w przypadku robót drogowych, które – z natury rzeczy – wymagają relatywnie częstego przenoszenia zaplecza socjalnego wraz z postępem prac na kolejnych odcinkach drogi. Jak efektywnie wykorzystywać kontenery socjalne w miejscu pracy? Gdzie jeszcze mogą znaleźć zastosowanie?

Rola kontenera socjalnego na placu budowy 

Plac budowy to bardzo specyficzne miejsce pracy, w ramach którego pracownicy nie mogą liczyć na tradycyjne zaplecze socjalne i sanitarne. Rolę takiego zaplecza pełnią dedykowane kontenery pracownicze, które w zależności od potrzeb mogą stanowić:

  • szatnię, 
  • toaletę i łazienkę, 
  • kuchnię, 
  • miejsce do regeneracji. 

Mimo pełnienia różnych ról większość kontenerów pracowniczych powstaje na bazie tej samej konstrukcji. Jest to konstrukcja stalowa z możliwością zainstalowania dowolnego wyposażenia wewnątrz. To sprawia, że kontenery pracownicze mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdej inwestycji, a zarazem pozostają stabilne i odporne na szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych. 

Najczęściej kontener pracowniczy pełni rolę szatni – miejsca, w którym pracownicy mogą zmienić odzież, a jednocześnie pozostawić odzież prywatną i wartościowe przedmioty w bezpiecznych warunkach. Równie ważne na placu budowy są kontenery sanitarne, a więc pomieszczenia pełniące funkcje łazienek, toalet i kuchni. Ich rola jest bardzo ważna, zarówno w przypadku inwestycji realizowanych w miejscu dobrze skomunikowanym z miejscami zamieszkania pracowników, jak i w miejscach oddalonych. 

Gdzie jeszcze znajdują zastosowanie kontenery pracownicze?

Ze względu na dużą mobilność oraz możliwość instalacji w praktycznie dowolnym miejscu kontenery pracownicze bardzo dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tymczasowe zapewnienie zaplecza pracowniczego. Bardzo często korzystają z nich pracownicy sezonowi, także Ci, którzy ze względu na specyfikę pracy nie wracają do domu po zakończonej dniówce. W tym ostatnim przypadku kontenery pracownicze obok funkcji sanitarnych powinny zapewniać przestrzeń niezbędną do wypoczynku i regeneracji. W tym celu wykorzystuje się co najmniej kilka kontenerów, każdemu przypisując odmienną rolę w ramach budowanego zaplecza.

Scroll Up