kontener biurowy

Czy kontener biurowy wymaga pozwolenia na budowę?

Kontener biurowy to samodzielny i samowystarczalny budynek modułowy, który może służyć jako biuro dla nadzoru budowlanego lub biuro sprzedaży. Niezależnie od przeznaczenia kontenery biurowe są zaopatrywane w instalacje elektryczną i grzewczą, co pozwala na ich całoroczne użytkowanie.

Szybka instalacja kontenera biurowego w miejscu, w którym jest on aktualnie wymagany sprawia, że rozwiązania tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów oraz wykonawców. Stąd też firmy oferujące wynajem kontenerów biurowych są często pytane o to, czy kontener biurowy wymaga pozwolenia na budowę.

Kontener biurowy a pozwolenie na budowę

Kontener biurowy jest traktowany jako tymczasowy obiekt budowlany. W zdecydowanej większości przypadków kontener jest użytkowany w danym miejscu przez znacznie krótszy czas niż okres jego przydatności do użytku. Następnie jest on przenoszony w inne miejsce. Obiekty tego typu są definiowane przez Prawo budowlane jako tymczasowe obiekty budowlane. Co to oznacza? Artykuł 29 punkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. mówi, że „tymczasowe obiekty budowlane, które nie są trwale połączone z gruntem, a po upływie określonego terminu będą przeniesione w inne miejsce lub przeznaczone do rozbiórki, nie wymagają pozwolenia na budowę”. W praktyce postawienie kontenera biurowego na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wymaga więc wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Z jednym wyjątkiem…

Istotny z perspektywy tymczasowego charakteru obiektu budowlanego jest tutaj czas. Jeśli kontener będzie użytkowany w danym miejscu przez okres krótszy niż 120 dni, jego ustawienie nie wymaga pozwolenia. Jeśli natomiast planujemy dłuższe użytkowanie kontenera, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia.

Kontener biurowy a dopełnienie formalności

Fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustawienie kontenera na czas krótszy niż 120 dni nie wymaga uzyskania pozwolenia nie oznacza, że kontener możemy ustawić nie dopełniwszy wcześniej wymaganych formalności. Zamiar ustawienia kontenera (budynku tymczasowego) wymaga zgłoszenia, które powinno nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Scroll Up